fbpx

Üyelik Sözleşmesi

Bu Üyelik Sözleşmesi, Ölüdeniz Suar Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. ve iştirakleri (burada EASYGULETS olarak anılacaktır) web sitesinin şartlarını ve koşullarını belirlemek için, easygulets.com.

EASYGULETS, Sözleşmeyi onaylayan üyeleri ile düzenli olarak kampanya ve duyurular paylaşır ve üyelerin çevrimiçi rezervasyon yapmasına ve çevrimiçi kiralama olanaklarını kullanmasına izin verir.

“Www.easygulets.com” web sitesi özel bir web sitesidir ve devredilemez veya satılamaz.

Üyenin kendisinin belirlediği bir “şifresi” vardır. Kullanıcı şifresini istediği zaman değiştirebilir. EASYGULETS, üyelerin güvenliği için tüm sorumlu önlemleri alır. Üyeler ayrıca güvenliklerinden de sorumludur. EASYGULETS asla müşterilerin şifrelerini istemeyecektir. Bu nedenle şifre kullanılırken ortaya çıkabilecek herhangi bir problemden sorumlu olmayacaktır.

Kayıt sırasında verilen e-posta adresi münhasır üyedir ve üyenin bir hesap açma imkanı vardır; e-posta adresi iki üyelik oluşturmak için kullanılamaz. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinecektir.

Üyelik gerektiren servislere bağlanmak için kayıt sırasında girilen e-posta adresi ve şifre gereklidir.

Üye, kampanya uygulamalarını kendisi tarafından sağlanan kişisel ve kiralık detaylara uygun olarak sunmak / teklif etmek için www.easygulets.com’un kendisiyle temas kurabileceği koşulunu kabul eder.

Üye, tescil sırasında verilen eksik veya yanlış bilgilerden kaynaklanan zararlardan tek sorumlu olduğunu ve EASYGULETS’in yanıltıcı / yanlış bilgi olması durumunda herhangi bir uyarı ve bildirimde bulunmaksızın üyeliği tek taraflı olarak iptal edebileceğini ve Üye tarafından bu Sözleşmenin ihlali.

Üye, EASYGULETS şirketine ait “www.easygulets.com” web sitesinde yer alan hiçbir bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, görsel, video vb.

www.easygulets.com, faaliyetlerini geçici veya kalıcı olarak durdurma / durdurma hakkına sahiptir. EASYGULETS, easygulets.com üyelerine veya sistemin geçici veya kalıcı olarak kesilmesi veya askıya alınmasına ilişkin üçüncü taraflardan sorumlu olmayacaktır.

www.easygulets.com, kullanıcının doğru isim ve şifreyi girmesine rağmen, kullanıcının sisteme giriş yapmasını veya herhangi bir sebeple yeni bir şifre almasını önleme hakkına sahiptir.

www.easygulets.com, doğrudan kendisi tarafından üretilen ve / veya dış taraflardan edinilen bilgilerin, belgelerin, yazılımların, tasarımların, grafiklerin vb. mülkiyeti ile ilgili telif haklarına sahiptir.

www.easgulets.com sitesinin kiralama seçenekleri, yolculuk sayıları ve müsaitlikleri ile sınırlıdır.

www.easygulets.com, artık bulunmayan seyahat (ler) in rezervasyonunu ve kiralanmasını iptal etme ve ödemeyi müşteriye banka hesabına iade etme hakkına sahiptir.

Sanal listedeki herhangi bir gezinin sergilenmesi, mutlaka bu gezilerin, easygulets.com veya EASYGULETS mağazalarının stoklarında bulunması anlamına gelmez.

Üyelerin ürettikleri ve gönüllü olarak yayınlamak üzere sisteme yükledikleri bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. İşler izinsiz kullanılamaz.

www.easygulets.com sadece web sitesinde bulunan ürünlerin fiyatlarını ve özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Fiyatlarda veya ürün özelliklerinde herhangi bir yanlışlık olması durumunda, www.easygulets.com sadece bu tür bir hatanın düzeltilip düzeltilmeyeceğini veya gemi gezisinin kiralanmasının veya rezervasyonun iptal edilip edilmeyeceğini ve ödemeyi müşteriye iade edip etmemeye yetkilidir.

www.easgulets.com, diğer web sitelerine kullanıcılara bağlantılar sağlayabilir. Bu bağlantıda, www.easygulets.com, bu tür link verilen web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir.

EASYGULETS, Sözleşme’de değişiklik yapma / düzeltme yapma hakkına sahiptir veya teknik gereklilikler nedeniyle veya yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uymak için yeni hükümler içerir. www.easygulets.com, şu anda üyelik gerektirmeyen hizmetlerin durumunu, üyelik gerektiren bir statüde değişiklik yapma hakkına sahiptir veya bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hizmetler olarak değiştirebilir.

Üye, EASYGULETS’in kitap kayıtlarının, mikrofilmlerinin, mikrofıkralarının ve bilgisayar kayıtlarının, bu Anlaşmadan doğan ve 193. Maddeye halel getirmeksizin, bu Anlaşmadan doğan herhangi bir ihtilafta geçerli, bağlayıcı, mutlak ve münhasır deliller olarak kabul edileceğini kabul ve beyan eder. HMK (Türk Medeni Usul Kanunu). Üye, EASYGULETS girişlerine itiraz etme hakkından ve usulüne uygun olarak uygulanmasına ilişkin bir yemin vermeyi reddetme hakkından feragat ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Bu Sözleşmeyle ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık, öncelikle bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olacak ve burada ele alınmayan herhangi bir konu, ilgili kanunlara tabi olacaktır.

TC Muğla / Fethiye Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığı çözecektir.

Bu sözleşme sözleşmeden geçerli ve geçerli olacaktır.